Vattenföreningen

Bråns vattenförenig är känt för att leverera ett utomordentligt gott vatten.
Väl genomtänkta åtgärder från styrelsen har bidragit till att försörjningen av vatten till abonnenterna i byn är säkrad för lång tid framöver.

Orförande för vattenföreningen 2014:
Eric Lindström tel. 070-606 06 21

Länk till vattenföreningens hemsida: http://www.branvatten.se/