Byaföreningen

Bråns byaförening är en förening vars uppdrag består i främja gemenskap och samhörighet i byn.  I byaföreningens regi genomförs under året olika aktiviteter som byaloppis, grillafton, fågelskådning med mera. Styrelsen tar även gärna på sitt uppdrag att annonsera om aktiviteter som initieras av byborna. Byaföreningens annonserar om sina aktiviteter på denna webbplats samt via mailutskick och affischering.
Föreningens facebooksida är levande med såväl tips om aktiviteter och olika inlägg om sådant som rör sig i byn.

https://www.facebook.com/groups/294051310650730/

Medlemskap

Medlemskap i byaföreningen kostar 70kr/person alternativt 100kr/familj och år. Betalning sker på Postgiro 472 21 69 – 2. Märk inbetalningen med namn och adress. Vill du har utskick via mail så maila din mailadress till ylvahf@gmail.com .

Nyheter hösten 2019

Så här roligt kunde det vara förr i tiden (2010, Bråns marknaden)
Bild ur fototävling 2005 (upphovsperson okänd)