Byahusföreningen

Bråns byahusförening är en förening vars uppdrag består i främja gemenskap och samhörighet i byn. Ett viktigt medel i det är byahuset, fd EFS huset mitt i byn.
I föreningens regi genomförs under året olika aktiviteter som byaloppis, grillafton, fågelskådning med mera. Styrelsen tar även gärna på sitt uppdrag att annonsera om aktiviteter som initieras av byborna. Byaföreningens annonserar om sina aktiviteter på denna webbplats samt via mailutskick och affischering.
Föreningens facebooksida är levande med såväl tips om aktiviteter och olika inlägg om sådant som rör sig i byn.

https://www.facebook.com/groups/294051310650730/

VILL DU BOKA byahuset?
Ta kontakt med husmor Gunilla Lingesten på noll sju sex 8287 två åtta sju
e-post gunilla.lingesten”snabel A” gmail.com
Här kan du se lediga tider: https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=adc481b2afb094a00acb600fc9dcb7e93d79096cdc2a6ad343c4ceae913603fa@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Stockholm

Mer info finns på https://bran.se/boka-byahuset/

Medlemskap i byahusföreningen

Medlemskap i föreningen kostar 200kr/hushåll. Betalning sker på kontonr: 9025 9486010 eller på Swish: 1233668738. Märk inbetalningen med namn och adress. Vill du har utskick via mail så maila din mailadress till mberkelder@gmail.com .

Organisationsnummer: 802534-2133

Nyheter 2022
På årsmöte 2022 togs beslutet att slå ihop byaförenening med byahusföreningen. 

Syftet för båda föreningar är detsamma. Byahusföreningen har dessutom målet att förvalta ett byahus och bedriva delar av verksamheten för byn där. Det är fd EFS huset mitt i byn.

Nyheter 2021
Skidsektionen har jobbat hårt med att få till fantastiska skidspår i byn.
Det finns 10 km skatespår och 10 km klassiskt som delvis går paralllelt med varandra. Spåren sköts efter bästa förmåga och är väldigt populära, inte braa för skidåkare från Vännäs, Vännäsby, Brån, Strand osv, också från bl.a. Umeå kommer draghundsförare.
V10- V14 är det Tour de Brån. klicka för info och rapportering.

Nyheter 2020
Vi behöver egentligen inte säga det: Pandemin har påverkat vår verksamhet.
Föreningen har lagt verksamheten på sparlåga. Samtidigt har dte hänt en hel del i byn.
– 2 privatpersoner har köpt fd EFS huset med syftet att det ska bli ett byahus.
– fortsatt verksamhet kring vallbygget
– invallningsföretag bildas av Vännäs kommun
– 2 nya hus har byggts
– flera hus har sålts och vi välkomnar nya Brånsbor!

Byahusföreningen startade december 2020.
Nedan kvarlåtenskap från byaföreningen

Nyheter hösten 2019

 

Så här roligt kunde det vara förr i tiden (2010, Bråns marknaden)
Bild ur fototävling 2005 (upphovsperson okänd)