Vattenföreningen

Bråns vattenförenig är känt för att leverera ett utomordentligt gott vatten.
Väl genomtänkta åtgärder från styrelsen har bidragit till att försörjningen av vatten till abonnenterna i byn är säkrad för lång tid framöver.

Länk till vattenföreningens hemsida: http://www.branvatten.se/

vattenföreningens pg: 499495-0
organisationsnummer: 794000-4315