Vattenföreningen

Välkommen till Bråns vattenföreningen!

Bråns vattenförening är känd för att leverera ett utomordentligt gott vatten.
Väl genomtänkta åtgärder från styrelsen har bidragit till att försörjningen av vatten till abonnenterna i byn är säkrad för lång tid framöver.

 

Vatten är livsnödvändigt och vi har ambitionen att hålla vattenföreningen igång för lång tid framöver. Inte minst ur beredskapssynpunkt är det viktigt att ha tillgång till rent vatten.
Vattenförsörjning är oberoende av el!

 

Vattnet i Brån kommer från tre brunnar högt uppe på en myr. 
Vattnet rinner genom en ledning till vår filterstation där vattnet filtreras i en tank med dolomitkulor (kalk). Dolomiten är samtidigt pH höjande.

Från filterstationen trycks vattnet (självtryck) up en bit till reservoaren som är 76 m³. Volymen räcker normalt i 2-3 dygn.  
Från reservoaren rinner vattnet ner till byn. 

Hela systemet är oberoende av el. Vattnet rinner av sig självt genom rören till varje abonnent. Myren ligger på ungefär 160 m höjd. Byn ligger på ungefär 80 m öh. 

På vattenföreningens hemsida finns ritningarna för ledningssystem.
Det är orginalritningarna som skannats in. De är i mycket liten omfattning ändrade för nya hus och eller omdragningar. Men det är det vi har. Vi får klara oss med det. 

Vattenföreningen håller årsmöte varje år senast vid junimånads utgång.

På årsmötet fastställs bl. a. föreningens avgifter. 
– medlemsavgift vid inträde
– årlig fastavgift
– rörlig avgift för vatten per m³

Anslutningsavgiften har enligt stadgarna bestämts till 50% av kommunens avgift. Härvid skall beaktas att kommunen har monopol på avloppsverksamheten. Kommunens taxa fastställs årligen och har en konstruktion för avlopp+vatten.  Vi räknar årligen om vår förenings anslutningsavgift baserat på kommunens taxa. 

Föreningen 2022:
ordförande är Marcel Berkelder.
kassör är Linda Grafström Wallberg
vice ordförande och tekniska guru är Eric Lindström
Ring eller maila om du funderar på något.
mberkelder schnabelA gmail.com (utan mellanslag)

Föreningens stadgar:

Länk till vattenföreningens hemsida: http://www.branvatten.se/

vattenföreningens pg: 499495-0
organisationsnummer: 794000-4315