Kontakt

Bråns byahusförening ansvarar för denna webbplats.

Bråns byahusförening förbehåller sig rätten att publicera bilder på den här
sidan utan att fråga personerna som finns med på bilderna. Om du av någon anledning inte vill vara med på en bild så kontakta oss så tar
vi bort den bilden.

Tack för din medverkan att göra den här webbsidan till ett
levande dokument.

Om du har frågor eller tips på material till webbplatsen så hör gärna av dig till:

Veronika Tängdén sekreterare Bråns byahusförening

Veronikas mejl: veronika.tangden(at)vannas.se

Lisa Persson, ordförande i Bråns byahusförening
Lisas mejl: laisap(at)gmail.com

Marcel Berkelder, vice ordförande Bråns byahusförening

Marcels mejl: mberkelder[at]gmail.com

Medlemskap

Medlemskap i föreningen kostar 200kr/hushåll. Betalning sker på kontonr: 9025 9486010 eller på Swish: 1233668738. Märk inbetalningen med namn och adress.

Webbsida

Synpunkter om webbsidan eller om du vill ha med ditt företag kan du skicka till mberkelder@gmail.com eller jonas.o.karppinen@gmail.com