Kontakt

Bråns byaförening ansvarar för denna webbplats.

Bråns byaförening förbehåller sig rätten att publicera bilder på den här
sidan utan att fråga personerna som finns med på bilderna. Om du av någon
anledning inte vill vara med på en bild så kontakta oss så tar
vi bort den bilden.

Tack för din medverkan att göra den här webbsidan till ett
levande dokument.

Om du har frågor eller tips på material till webbplatsen så hör gärna av dig till:

Ylva Hedberg Fransson, sekreterare Bråns byaförening

ylvahf[at]gmail.com

Marcel Berkelder, ordförande Bråns byaförening

mberkelder[at]gmail.com

Medlemskap

Medlemskap i byaföreningen kostar 70kr/person alternativt 100kr/familj och år. Betalning sker på Postgiro 472 21 69 – 2. Märk inbetalningen med namn och adress. Vill du har utskick via mail så maila din mailadress till ylvahf@gmail.com .

Webbsida

Synpunkter om webbsidan eller om du vill ha med ditt företag kan du skicka till mberkelder@gmail.com eller jonas.o.karppinen@gmail.com