Välkommen till Brån

Årsmöte 2020

Välkommen till Årsmöte för Bråns byaförening!
25 februari kl 19.00
Brån 110 ateljéer

Kallelse årsmöte Bråns byaförening

Torsdagen den 25:e februari, 2020 kl 19:00, Brån 110 Fabrik och ateljéer

Vi bjuder på fika.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 2. Val av två justerare
 3. Årsmötets utlysande
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redogörelse för det förflutna verksamhetsåret samt revisorns berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande i styrelsen
 10. Val av övriga ledamöter i styrelsen
 11. Val av två suppleanter till styrelsen
 12. Val av revisor för granskning av byaföreningens räkenskaper och förvaltning för  kommande verksamhetsår
 13. Val av valberedning
 14. Fastställande av verksamhetsplan för kommande år
 15. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.
 16. Övriga ärenden
  1. Redovisning av enkät om facebook-gruppen

Medlemskap i byaföreningen kostar 70kr/person alternativt 100kr/familj och år. Betalning av medlemsavgifter sker till Plusgiro 472 21 69 – 2.
Märk inbetalningen med adress och namn tex Brån 14, Fransson.

Välkommen på årsmötet!

Byaföreningen genom Marcel Berkelder, ordförande 070 6063306

Sopplunch Lördag 28 sept kl 13.00 Inställd pga för få anmälda

Välkommen till byastugan i Vännäsby!

Gemensam sopplunch för medlemmar i Bråns byaförening. Köttsoppa samt vegetariskt alternativ kommer finnas!
Anmälan senast 20/9. På nedanstående länk, eller telnr: 070-2906884.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL0-D_WcTiVMFxiEX7hanW-AwYyOPytyzold3iVc__C59XqQ/viewform?fbclid=IwAR2D4EwkzDckZt85kmjaPnh84KBDzteaJq9JEFiGoMXraK3JFphUPhyEKlQFågelskådning nr 2, 2019

Söndag 5 maj är det en ny chans att skåda fågel vid nya fågeltornet. Infarten är vid maskinhallen. Parkera cykeln där och promenera några 100 meter.
Det kommer att finnas kunniga guider på plats.
Det är gott om fågel i sjön.


Bild från 2004, gamla fågeltornet.

Fågelskådning

14 april sker den årliga fågelskådningen under ledning av Bertil Brånin och Christer Laggar.
När: på förmiddagen (guiderna är säkert där redan vid 07:00)
Var: Nya fågeltornet.
Sväng in vid maskinhallen som ligger ca2 km från bron i Vännäsby på högersida. Från Strand räknat ett stenkast från byaskylten Brån, på vänstra sidan.

Årsmöte 2019

28 – 2 hölls årsmötet.

Val av ledamöter i byaföreningens styrelse för 2019:

Ylva Hedberg Fransson  Valdes på 2 år
Marcel Berkelder Valdes på 2 år
Michael Jacobsson         Valdes på 2 år
Eric Lindström                 Valdes på 2 år
Sandra Pakhala               Valdes på 1 år
Ulrika Edberg                   Valdes på 1 år
Panika Phannoy              Valdes på 1 år

Enligt årsmötets uppdrag tillsattes senare
Jonas Karppinen och
Alex Berkelder
som supleanter.

Byaloppis och cykelfest!

Här följer information om Bråns byaloppis samt 2014 års cykelfest.

14/6 kl 11-17 Byaloppisen

Det drar ihop sig för Bråns årliga och välbesökta byaloppis med efterföljande grillkväll och brännboll.

Du har möjlighet att skapa en marknadsplats på din egen gård mellan kl 11-17 den 14/6.

Du kan sälja saker från förrådet som du inte längre behöver, hantverksprodukter, överblivna plantor etc eller varför inte ställa iordning ett café eller ha öppet hus med ditt företag? Initiativet är ditt och bara fantasin sätter gränser för vad du kan marknadsföra hemma hos dig denna dag.

Byaföreningen ansvarar för skyltning och annonsering i VK, VF, på hemsidan och Facebook.

Vi tar även fram en karta där de som har loppis är markerade – allt för att våra besökare lättare ska hitta alla loppisgårdar. Ett tips för dig som bor lite avsides är att du kan duka upp din loppis efter Brännavägen om du vill komma lite närmare alternativt hör med eller på någon annans gård som också har loppis.

 

Alla får ha försäljning på sin gård, men om du vill finnas med på vår karta samt få enhetliga skyltar och ballonger att sätta upp vid infarten som markerar att det är byaloppis just hos dig så måste du anmäla dig senast den 6/6 till Josefin Alm (jossan1973@gmail.com, 073 082 42 84). Om du vid anmälan anger om du har något särskilt att erbjuda tex barnkläder eller öppet hus så skriver vi det på kartan. Det är viktigt att de som finns med på kartan verkligen har öppet mellan kl 11-17.

14/6 kl 18:30 Grillafton med brännboll

Det blir gemensam grillning på fotbollsplan vid fd Bråns skola. Byaföreningen ansvarar för att grillen är tänd kl 18:30. Ni tar själva med det ni vill äta, dricka, äta med och sitta på. Alla är välkomna och ingen föranmälan behövs.

19:30 spelar vi brännboll, barnen mot de vuxna!

 

27/9 Cykelfest

Vi vill redan nu flagga för datumet 27/9 då årets cykelfest går av stapeln. Detta är ett bra tillfälle att få träffa nya och gamla bekanta i Brån. Mer information om detta kommer i augusti/september.

 

Välkomna till sommarens aktiviteter önskar
Bråns byaförening genom Ylva Hedberg Fransson, ordförande.