Kategorier
Okategoriserade

Friluftsliv

Inbjudan till workshop om Brån/Strands friluftsliv

Tid: Tisdag den 31 maj
Plats: Bråns byahus kl 18.30-20.45

Vännäs kommun bjuder in till en workshop för att med er hjälp identifiera viktiga områden för friluftslivet i byarna Brån och Strand med omnejd.
Vi vill också ha er hjälp med att ta fram hållbara besöksmål i Brån/Strand som ligger inom biosfärområdet Vindelälven- Juhttátahkka.
Ett annat syfte med mötet är att fånga upp era önskemål om fortsatt samverkan med Vännäs kommun när det gäller utveckling av friluftsliv i området.

Anmälan senast 30 maj görs på länken nedan

https://forms.office.com/r/wUb0DBMr0r

PROGRAM
18.30 Välkomna! Peter Lundström och Annika Nordenstam från Vännäs kommun inleder kvällen tillsammans med Jessica Öberg, biosfärområdet Vindelälven- Juhttátahkka.
18.45 Identifiering av viktiga friluftslivsområden i området I smågrupper tittar vi på kartor och lyfter fram viktiga områden för friluftslivet. (Peter Lundström, 5 min info.)
19.15 -19.30 Fika
19.30 Identifiering av hållbara besöksmål i området I smågrupper tar vi fram förslag på hållbara besöksmål i området (Jessica Öberg, 5 min info.)
20.15.-20.30 Utmaningar med friluftslivet idag i området Brån/Strand Bråns byaförening berättar om olika utmaningar.
20.30-20.45 Hur kan vi förbättra samverkan kring friluftslivet mellan kommunen och olika aktörer? Vi sitter kvar i smågrupper och samtalar.

Kategorier
Okategoriserade

Tour de Brån 2022

Nu kan du delta i motionsaktiviteten ”tour de Brån”
Åk skidor klassiskt eller skate.

Varmt välkommen till Tour de Brån!
3 etapper under loppet av 4 veckor, v.10 till v.13, med avslutning söndagen den 3 april.

Välj själv om du vill åka alla sträckor eller enskilda etapper. Nytt för i år är att alla tävlar mot alla, din registrerade tid viktas mot ålder och kön. Utöver detta kommer finfina priser lottas ut till alla som är med och åker.

Se spårkarta nedan för vilka sträckor som ingår i touren.
Tidtagning är valfritt. Har du åkt med hund skriver du (h) efter din tid.
Ditt snabbaste resultat räknas per etapp så det är helt okej att rapportera flera resultat på samma etapp.

Ut o åk!
Klicka på länken ovan eller nedan så kommer du till formuläret för att registrera deltagande

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemY_CTLuJ1FFmTYBT1YpluyTv1q5G2AhxhKSv7Odz6LaM-ZQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Kategorier
Okategoriserade

Årsmöten

Årsmöte för Byaföreningen och Byahusföreningen. 23 mars 2022

Här kommer information och kallelse till årsmöten för bya-/byahusföreningen.
Se bilagan.

Innehåll:
– Byahusföreningen, vad har hänt och vad är planerat?!- Kallelser till årsmöten med dagordningar- Information om medlemsavgifter
– FÖRSLAG till årsmöte: Byaföreningen och byahusföreningen slås ihop
– Stadgeändring, Motion från styrelsen, Byahusföreningen. 
Plats: Byahuset
TId: 23 mars kl 18.00 
Vi bjuder på fika

VÄLKOMNA!

Styrelserna för byaföreningen och byahusföreningen.
gnm Marcel Berkelder

Kategorier
Okategoriserade

KliMat-på jakt till den hållbara maten

Arne Müller och Erland Segerstedt presenterar i ord och bild
Festplatsen i Vännäsby
Måndag 7 juni kl. 18:30

Observera FHM rekommendationer om sammankomster och Covid.
Max 50 personer och anvisade platser, undvik trängsel

Anmälan till: jorgen.nilsson@abf.se
Skriv: anmälan till KliMat Vännäsby 7/6

De första 50 anmälda inkl. arrangörer kan delta.

En grupp svenska och ryska journalister gav sig ut på en resa i Norrbotten, Västerbotten, Österbotten och ryska Karelen på jakt efter den hållbara maten. De träffade grönsaksodlare, mjölkbönder, renskötare, bärförädlare fiskodlare och många andra som producerar det vi äter. Det visade sig att vyerna vidgas och att många kan lära sig mycket av de som producerar i nord.

Boken, KliMat-på jakt efter den hållbara maten, vill visa upp några av alla de människor i denna del av världen som bidrar till att vi får bra, hållbar mat på bordet.

Redaktör: Arne Müller

Arrangemang: ABF och Bråns bya(hus)förening.
VÄLKOMNA!
Kontakt: Marcel Berkelder 070-6063306, Jörgen Nilsson 0935-124 25

Kan vara en bild av karta och text
Kategorier
Okategoriserade

Årsmöte 2020

Välkommen till Årsmöte för Bråns byaförening!
25 februari kl 19.00
Brån 110 ateljéer

Kallelse årsmöte Bråns byaförening

Torsdagen den 25:e februari, 2020 kl 19:00, Brån 110 Fabrik och ateljéer

Vi bjuder på fika.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 2. Val av två justerare
 3. Årsmötets utlysande
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redogörelse för det förflutna verksamhetsåret samt revisorns berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande i styrelsen
 10. Val av övriga ledamöter i styrelsen
 11. Val av två suppleanter till styrelsen
 12. Val av revisor för granskning av byaföreningens räkenskaper och förvaltning för  kommande verksamhetsår
 13. Val av valberedning
 14. Fastställande av verksamhetsplan för kommande år
 15. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.
 16. Övriga ärenden
  1. Redovisning av enkät om facebook-gruppen

Medlemskap i byaföreningen kostar 70kr/person alternativt 100kr/familj och år. Betalning av medlemsavgifter sker till Plusgiro 472 21 69 – 2.
Märk inbetalningen med adress och namn tex Brån 14, Fransson.

Välkommen på årsmötet!

Byaföreningen genom Marcel Berkelder, ordförande 070 6063306

Kategorier
Okategoriserade

Sopplunch Lördag 28 sept kl 13.00 Inställd pga för få anmälda

Välkommen till byastugan i Vännäsby!

Gemensam sopplunch för medlemmar i Bråns byaförening. Köttsoppa samt vegetariskt alternativ kommer finnas!
Anmälan senast 20/9. På nedanstående länk, eller telnr: 070-2906884.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL0-D_WcTiVMFxiEX7hanW-AwYyOPytyzold3iVc__C59XqQ/viewform?fbclid=IwAR2D4EwkzDckZt85kmjaPnh84KBDzteaJq9JEFiGoMXraK3JFphUPhyEKlQKategorier
Okategoriserade

Fågelskådning nr 2, 2019

Söndag 5 maj är det en ny chans att skåda fågel vid nya fågeltornet. Infarten är vid maskinhallen. Parkera cykeln där och promenera några 100 meter.
Det kommer att finnas kunniga guider på plats.
Det är gott om fågel i sjön.


Bild från 2004, gamla fågeltornet.
Kategorier
Okategoriserade

Fågelskådning

14 april sker den årliga fågelskådningen under ledning av Bertil Brånin och Christer Laggar.
När: på förmiddagen (guiderna är säkert där redan vid 07:00)
Var: Nya fågeltornet.
Sväng in vid maskinhallen som ligger ca2 km från bron i Vännäsby på högersida. Från Strand räknat ett stenkast från byaskylten Brån, på vänstra sidan.

Kategorier
Okategoriserade

Årsmöte 2019

28 – 2 hölls årsmötet.

Val av ledamöter i byaföreningens styrelse för 2019:

Ylva Hedberg Fransson  Valdes på 2 år
Marcel Berkelder Valdes på 2 år
Michael Jacobsson         Valdes på 2 år
Eric Lindström                 Valdes på 2 år
Sandra Pakhala               Valdes på 1 år
Ulrika Edberg                   Valdes på 1 år
Panika Phannoy              Valdes på 1 år

Enligt årsmötets uppdrag tillsattes senare
Jonas Karppinen och
Alex Berkelder
som supleanter.

Betessläpp i Västra Selet 18/5

Betessläpp hos Helena Ågren i V:a Selet

Datum & Tid: fredag 18 maj 2012, kl. 12:00-14:00
Plats: Västra Selet
Arrangör: Norrmejerier

Mer information:
Vi bjuder in till betessläpp i det gröna. I väntan på att släppet ska starta kan ni gå tipsrunda och alla barn får en ballong. Vi bjuder även på bullar och lokalproducerad mjölk. Ta bara med picknickfilten!

Kom gärna i tid.