Kategorier
Okategoriserade

Östen Berglunds Ungdomsstiftelse

Idag beslutade kommunstyrelsen att vår ansökan till Östen Berglunds ungdomsstiftelse stiftelse antas! Vi kommer att få pengar till att köpa in ljudabsorberande textiler till gardiner och material till att bygga en scen i Byahuset. Hurra!

Kategorier
Okategoriserade

KliMat-på jakt till den hållbara maten

Arne Müller och Erland Segerstedt presenterar i ord och bild
Festplatsen i Vännäsby
Måndag 7 juni kl. 18:30

Observera FHM rekommendationer om sammankomster och Covid.
Max 50 personer och anvisade platser, undvik trängsel

Anmälan till: jorgen.nilsson@abf.se
Skriv: anmälan till KliMat Vännäsby 7/6

De första 50 anmälda inkl. arrangörer kan delta.

En grupp svenska och ryska journalister gav sig ut på en resa i Norrbotten, Västerbotten, Österbotten och ryska Karelen på jakt efter den hållbara maten. De träffade grönsaksodlare, mjölkbönder, renskötare, bärförädlare fiskodlare och många andra som producerar det vi äter. Det visade sig att vyerna vidgas och att många kan lära sig mycket av de som producerar i nord.

Boken, KliMat-på jakt efter den hållbara maten, vill visa upp några av alla de människor i denna del av världen som bidrar till att vi får bra, hållbar mat på bordet.

Redaktör: Arne Müller

Arrangemang: ABF och Bråns bya(hus)förening.
VÄLKOMNA!
Kontakt: Marcel Berkelder 070-6063306, Jörgen Nilsson 0935-124 25

Kan vara en bild av karta och text
Kategorier
Okategoriserade

Uppdatering kring arbetet med byahuset

Arbete pågår för fullt med att planera drift, utveckling och renovering av byahuset.

En driftgrupp jobbar med allmän skötsel av huset såsom uppvärmning, snöskottning, bredband, avlopp och uthyrning. Det närmar sig Jul och om det finns någon som har ljusstakar att ställa i fönstren eller vill hjälpa till med att hitta en rejäl gran vi kan ställa vid huset så tas det tacksamt emot.

Utvecklingsgruppen har tittat på olika möjligheter att söka pengar till inköp, drift och verksamhet i huset. Bland annat så finns det pengar att söka för denna typ av verksamhet hos Boverket, LONA-bidraget hos naturvårdsverket samt bygdemedel. Första ansökningen ska in redan i december och arbetet med att skriva pågår för fullt.

Kommentera på facebook om ni har idéer eller vill vara med och bidra med något!

Kategorier
Okategoriserade

Bråns byahus!

HURRA! Nu är Bråns byahus i vår ägo!

ÖPPET HUS SÖNDAG 18/10 KL. 14-16

Alla bybor är hjärtligt välkomna till ett första besök, invigning och öppet hus. Alla kommer att kunna lämna synpunkter och förslag samt anmäla till olika arbetsgrupper för byahusets färdigställande. Alla är välkomna, men vi följer FHM:s rekommendationer. För de som inte kan eller vill närvara fysiskt kommer att kunna gå en digital husesyn och lämna förslag mm. på Facebook.

Vi ses!

Kategorier
Okategoriserade

Årsmöte 2020

Välkommen till Årsmöte för Bråns byaförening!
25 februari kl 19.00
Brån 110 ateljéer

Kallelse årsmöte Bråns byaförening

Torsdagen den 25:e februari, 2020 kl 19:00, Brån 110 Fabrik och ateljéer

Vi bjuder på fika.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 2. Val av två justerare
 3. Årsmötets utlysande
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redogörelse för det förflutna verksamhetsåret samt revisorns berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande i styrelsen
 10. Val av övriga ledamöter i styrelsen
 11. Val av två suppleanter till styrelsen
 12. Val av revisor för granskning av byaföreningens räkenskaper och förvaltning för  kommande verksamhetsår
 13. Val av valberedning
 14. Fastställande av verksamhetsplan för kommande år
 15. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.
 16. Övriga ärenden
  1. Redovisning av enkät om facebook-gruppen

Medlemskap i byaföreningen kostar 70kr/person alternativt 100kr/familj och år. Betalning av medlemsavgifter sker till Plusgiro 472 21 69 – 2.
Märk inbetalningen med adress och namn tex Brån 14, Fransson.

Välkommen på årsmötet!

Byaföreningen genom Marcel Berkelder, ordförande 070 6063306

Kategorier
Okategoriserade

Sopplunch Lördag 28 sept kl 13.00 Inställd pga för få anmälda

Välkommen till byastugan i Vännäsby!

Gemensam sopplunch för medlemmar i Bråns byaförening. Köttsoppa samt vegetariskt alternativ kommer finnas!
Anmälan senast 20/9. På nedanstående länk, eller telnr: 070-2906884.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL0-D_WcTiVMFxiEX7hanW-AwYyOPytyzold3iVc__C59XqQ/viewform?fbclid=IwAR2D4EwkzDckZt85kmjaPnh84KBDzteaJq9JEFiGoMXraK3JFphUPhyEKlQKategorier
Okategoriserade

Fågelskådning nr 2, 2019

Söndag 5 maj är det en ny chans att skåda fågel vid nya fågeltornet. Infarten är vid maskinhallen. Parkera cykeln där och promenera några 100 meter.
Det kommer att finnas kunniga guider på plats.
Det är gott om fågel i sjön.


Bild från 2004, gamla fågeltornet.
Kategorier
Okategoriserade

Fågelskådning

14 april sker den årliga fågelskådningen under ledning av Bertil Brånin och Christer Laggar.
När: på förmiddagen (guiderna är säkert där redan vid 07:00)
Var: Nya fågeltornet.
Sväng in vid maskinhallen som ligger ca2 km från bron i Vännäsby på högersida. Från Strand räknat ett stenkast från byaskylten Brån, på vänstra sidan.

Kategorier
Okategoriserade

Årsmöte 2019

28 – 2 hölls årsmötet.

Val av ledamöter i byaföreningens styrelse för 2019:

Ylva Hedberg Fransson  Valdes på 2 år
Marcel Berkelder Valdes på 2 år
Michael Jacobsson         Valdes på 2 år
Eric Lindström                 Valdes på 2 år
Sandra Pakhala               Valdes på 1 år
Ulrika Edberg                   Valdes på 1 år
Panika Phannoy              Valdes på 1 år

Enligt årsmötets uppdrag tillsattes senare
Jonas Karppinen och
Alex Berkelder
som supleanter.

Kategorier
Okategoriserade

Årsmöte 2018

Välkommen på årsmöte den 21/2 kl 19:30. Brån 110.
Tipsa gärna valberedningen; Linnea Konradsson och Christer Malm om förslag på nya styrelsemedlemmar.

Dagordning årsmöte 2018