Stegtävling i Brån

Tag chansen, utmana dig själv samtidigt som du kommer igång att motionera!

Här finns all info i PDF-format.

Har du frågor? Kontakta Ylva Hedberg Fransson, ylvahf@gmail.com 070-6322460

Betessläpp i Västra Selet 18/5

Betessläpp hos Helena Ågren i V:a Selet

Datum & Tid: fredag 18 maj 2012, kl. 12:00-14:00
Plats: Västra Selet
Arrangör: Norrmejerier

Mer information:
Vi bjuder in till betessläpp i det gröna. I väntan på att släppet ska starta kan ni gå tipsrunda och alla barn får en ballong. Vi bjuder även på bullar och lokalproducerad mjölk. Ta bara med picknickfilten!

Kom gärna i tid.

Stickkafé hos Brån 110

Under våren anordnar Limmo-design stickkafé i lokalerna på Brån 110.

Träffarna äger rum kl 18-21 den 7 maj och 21 maj . Ateljén och butiken är då öppen hela kvällen, ingen föranmälan eller förkunskap krävs. Fika, garn och stickor finns till försäljning.

Välkommen!http://www.limmo-design.se/

Nyinvigning av Brånsjöns naturreservat

Söndagen den 6 maj bjuder Länsstyrelsen in till återinvigning och fågelskådning vid       Brånsjöns naturreservat. Kl 10. 00 förrättar kommunalrådet Johan Söderling invigningen vid det nya fågeltornet. I länken nedan kan ni läsa inbjudan från Länsstyrelsen samt vad som kommer att ske under  invigningsdagen. Det ryktas om att besökare kommer att bjudas på ett Brånsjöägg från Vännäs bageri, vi ses där!!

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/nyheter/2012/pressmeddelanden-2012/Pages/aterinvigning-av-bransjons-naturreservat.aspx

Dags att rensa förråden inför årets byaloppis!

Efter fjolårets succé har vi i byaföreningen planer på att byaloppisen ska bli en tradition framöver – förutsatt att vi får positiv respons från er bybor.

Den 16 juni är det dags för årets byaloppis med avslutande grillkväll för alla bybor!

Mellan kl.11.00-17.00 har du som bor i byn möjlighet att skapa en marknadsplats på din egen gård. Passa på att rensa vindar och förråd, sälja dina hantverksprodukter, överblivna plantor, bröd eller något annat. Bara fantasin sätter gränser för vad du kan marknadsföra på din gård denna dag!

Byaföreningen ansvarar för marknadsföringen, skyltning vid de båda infarterna till Brån och kartor som delas ut så att besökarna hittar runt till alla gårdar. Du ansvarar själv för skyltning vid ditt eget hus.

Alla kan delta men är du intresserad av att finnas med på kartorna som vi trycker upp (dessa kommer finnas tillgängliga för besökarna vid alla bord som är utmärkta) behöver du anmäla dig och betala in en kostnad på 40kr som används till marknadsföringen.

Anmälan görs till Ylva Göransson på tel. 070-652 08 92 alt. ylva@krylla.com senast 3/6. Innan dess ska du då även ha betalat in avgiften på 40kr till Byaföreningen på Postgiro 472 21 69 – 2

Dagen avslutas med grillning för alla Brånsbor vid Bråns skola kl. 18.00. Ingen föranmälan krävs! Byaföreningen står för grillar och ni tar själva med det ni vill äta och något att sitta på. Efter maten finns möjlighet att spela brännboll för de som vill.

Vi hoppas på soligt väder och en upprepning av fjolårets succé!

Glädjande besked om fartkontrollerna vid skolan i Brån

Under v 8 hade polismyndigheten fartkontroller i anslutning till skolan i Brån. Marcel Berkelder har varit i kontakt med polismyndigheten och då fått reda på att alla som passerade kontrollen höll gällande hastighetsgräns, (30 km /h), detta tycker vi är ett mycket glädjande besked! Vi fick också besked om att det finns en avsikt att genomföra fler kontroller och vi får väl även då hoppas att begränsningarna hålls!

Brån 110 Fabrik och Ateljéer

Nu börjar vi komma i ordning på Brån 110!

På nedre plan hittar du Skatefabriken där Johan Göransson och Jonas Gustafsson tillverkar skateboards i större eller mindre serier på beställning.
http://www.skatefabriken.com/

På övre plan inryms de tre ateljéerna med olika verksamheter:
Limmo Design-  textilhantverk och  garner.
Stina Lundin- måleri och monster
Johan med skägget- träleksaker

Ingen av oss jobbar heltid med dessa verksamheter men oftast finns det någon på plats om du vill komma förbi och se hur vi har det eller handla något.

Lillemor Elfgren (Limmo Design) ordnar stickkaféer och kurser i olika textila tekniker. För aktuellt program, se:http://www.limmo-design.se eller
www.krylla.com/hantverk/bran110.html

Och välkommen på vårt öppet hus 24-25 mars, se nedan!

Brån och Strands äldre bebyggelse – inbjudan från Länsstyrelsen

Välkomna till Bråns skola den 22/3 kl. 18.30 när antikvarie Helena Wikberg från Länsstyrelsen berättar om Brån och Strands äldre bebyggelse.

Du som är markägare får även veta mer om t.ex. vilka bidrag som går att söka och vilka lagar och regler som gäller.

Alla intresserade är välkomna!

Inbjudan finner du här: Inbjudan lador

 

 

 

 

Spännande planer på cykelväg genom Brån!

Vid årsmötet redogjorde Christer Malm om sina planer på att söka EU-medel för ett forskningsprojekt som skulle innebära en cykelväg genom byn. Här nedan kan du ta del av en kortfattad version av hans idé:

Cykelvägar och folkhälsa

Bakgrund

Minskad fysisk aktivitet bland befolkningen är en av de
viktigaste faktorerna för ökad förekomst av övervikt, hjärtsjukdomar och
metaboliska syndrom såsom typ 2-diabetes.

Tillgång till stimulerande och säkra miljöer är en
grundläggande resurs för människor att utföra fysisk aktivitet. Denna miljö kan
tillhandahållas i form av utomhusfaciliteter såsom grönområden och parker i
städerna eller närheten till naturen utanför stadens gränser. I många
landsbygdsområden i norra Sverige är infrastrukturen inte optimal för människor
att engagera sig i fysisk aktivitet. Tvärtom, många mindre städer och byar
saknar lämpliga vägar för människor att gå, springa eller cykla på eftersom vägarna
ofta är smala, saknar trottoarer och hastighetsgränser höga. På vintern gör snö
och is vägarna ännu svårare att nyttja på annat sätt än med bil. Dessutom
minskar mörkret och bristen på vägarbelysning ytterligare tillgängligheten.

Konsekvensen på landsbygden är att människor tvingas att
använda bilar, även för mycket korta transporter och att nivån av fysisk
aktivitet därför är mycket låg, särskilt på vintern. I synnerhet barn och äldre
människor drabbats; Barn kan inte transportera sig själva till skolan, vänner
och aktiviteter efter skolan. Äldre utan bil tvingas att antingen använda taxi
eller förlita sig på hjälp från anhöriga när de är i behov av transporter. En
konsekvens av detta är att många äldre måste lämna det hus och flytta närmare
centrum, ofta till ett vårdhem mycket tidigare än nödvändigt.

Bristen på promenad och cykel vägar på landsbygden i Sverige
är skadligt för folkhälsan, ökar belastningen på välfärdssystemet och ökar
föroreningar.

Hypotes

Genom att bygga cykelvägar till områden där det inte redan
finns, ökar tillgängligheten att utöva fysisk aktivitet. Detta medför positiva
effekter på folkhälsa, lägre sjukskrivningar och samhällsekonomiska vinster.

Syfte

Att studera hälsoeffekter.

Metod

1) Undersökning av hälsa och beteende av populationen i ett
geografiskt område utan tillgång till cykelväg. Undersökningar består t.ex. av
enkäter, blodprover och fysiologiska tester av arbetskapacitet. 2) Byggnation
av cykelväg. 3) Uppföljning under ett antal år där samma tester som utfördes
före cykelvägen regelbundet genomförs. 4) Utvärdering av förändringar i
populationens hälsa och motionsvanor.

 

Christer Malm, PhD, Associate Professor

Head of Sports Medicine

 

Cykelvägar och hälsa – EU-ansökan presenteras på årsmötet!

Christer Malm som bor här i Brån ligger i startgroparna för att dra igång en EU ansökan
om cykelvägar och hälsa.  En tanke är att man skulle kunna knyta samman Vännäs med Umeå via Brån/Bånsjön – Strand –Sörfors.

Det primära är att studera hälsoeffekter, och Christer är intresserad av att presentera sin idé på årmötet för att få ta del av bybornas tankar kring en eventuell cykelväg genom byn.

Stora hälsoeffekter ses vi byggande av cykelvägar i  städer, men finns inga studier på efekter av detta på landsbygden, där hoppas Christer och hans kollegor blir pionjärerer!

Missa inte chansen att få diskutera denna spännande fråga på söndagens årsmöte.

Den 19/2 kl. 19.00 på Bråns skola. Välkommen!

Läs mer här: Bikeroads in the rural North