Kategorier
Okategoriserade

Årsmöten

Årsmöte för Byaföreningen och Byahusföreningen. 23 mars 2022

Här kommer information och kallelse till årsmöten för bya-/byahusföreningen.
Se bilagan.

Innehåll:
– Byahusföreningen, vad har hänt och vad är planerat?!- Kallelser till årsmöten med dagordningar- Information om medlemsavgifter
– FÖRSLAG till årsmöte: Byaföreningen och byahusföreningen slås ihop
– Stadgeändring, Motion från styrelsen, Byahusföreningen. 
Plats: Byahuset
TId: 23 mars kl 18.00 
Vi bjuder på fika

VÄLKOMNA!

Styrelserna för byaföreningen och byahusföreningen.
gnm Marcel Berkelder