Dags att rensa förråden inför årets byaloppis!

Efter fjolårets succé har vi i byaföreningen planer på att byaloppisen ska bli en tradition framöver – förutsatt att vi får positiv respons från er bybor.

Den 16 juni är det dags för årets byaloppis med avslutande grillkväll för alla bybor!

Mellan kl.11.00-17.00 har du som bor i byn möjlighet att skapa en marknadsplats på din egen gård. Passa på att rensa vindar och förråd, sälja dina hantverksprodukter, överblivna plantor, bröd eller något annat. Bara fantasin sätter gränser för vad du kan marknadsföra på din gård denna dag!

Byaföreningen ansvarar för marknadsföringen, skyltning vid de båda infarterna till Brån och kartor som delas ut så att besökarna hittar runt till alla gårdar. Du ansvarar själv för skyltning vid ditt eget hus.

Alla kan delta men är du intresserad av att finnas med på kartorna som vi trycker upp (dessa kommer finnas tillgängliga för besökarna vid alla bord som är utmärkta) behöver du anmäla dig och betala in en kostnad på 40kr som används till marknadsföringen.

Anmälan görs till Ylva Göransson på tel. 070-652 08 92 alt. ylva@krylla.com senast 3/6. Innan dess ska du då även ha betalat in avgiften på 40kr till Byaföreningen på Postgiro 472 21 69 – 2

Dagen avslutas med grillning för alla Brånsbor vid Bråns skola kl. 18.00. Ingen föranmälan krävs! Byaföreningen står för grillar och ni tar själva med det ni vill äta och något att sitta på. Efter maten finns möjlighet att spela brännboll för de som vill.

Vi hoppas på soligt väder och en upprepning av fjolårets succé!

Lämna ett svar