Spännande planer på cykelväg genom Brån!

Vid årsmötet redogjorde Christer Malm om sina planer på att söka EU-medel för ett forskningsprojekt som skulle innebära en cykelväg genom byn. Här nedan kan du ta del av en kortfattad version av hans idé:

Cykelvägar och folkhälsa

Bakgrund

Minskad fysisk aktivitet bland befolkningen är en av de
viktigaste faktorerna för ökad förekomst av övervikt, hjärtsjukdomar och
metaboliska syndrom såsom typ 2-diabetes.

Tillgång till stimulerande och säkra miljöer är en
grundläggande resurs för människor att utföra fysisk aktivitet. Denna miljö kan
tillhandahållas i form av utomhusfaciliteter såsom grönområden och parker i
städerna eller närheten till naturen utanför stadens gränser. I många
landsbygdsområden i norra Sverige är infrastrukturen inte optimal för människor
att engagera sig i fysisk aktivitet. Tvärtom, många mindre städer och byar
saknar lämpliga vägar för människor att gå, springa eller cykla på eftersom vägarna
ofta är smala, saknar trottoarer och hastighetsgränser höga. På vintern gör snö
och is vägarna ännu svårare att nyttja på annat sätt än med bil. Dessutom
minskar mörkret och bristen på vägarbelysning ytterligare tillgängligheten.

Konsekvensen på landsbygden är att människor tvingas att
använda bilar, även för mycket korta transporter och att nivån av fysisk
aktivitet därför är mycket låg, särskilt på vintern. I synnerhet barn och äldre
människor drabbats; Barn kan inte transportera sig själva till skolan, vänner
och aktiviteter efter skolan. Äldre utan bil tvingas att antingen använda taxi
eller förlita sig på hjälp från anhöriga när de är i behov av transporter. En
konsekvens av detta är att många äldre måste lämna det hus och flytta närmare
centrum, ofta till ett vårdhem mycket tidigare än nödvändigt.

Bristen på promenad och cykel vägar på landsbygden i Sverige
är skadligt för folkhälsan, ökar belastningen på välfärdssystemet och ökar
föroreningar.

Hypotes

Genom att bygga cykelvägar till områden där det inte redan
finns, ökar tillgängligheten att utöva fysisk aktivitet. Detta medför positiva
effekter på folkhälsa, lägre sjukskrivningar och samhällsekonomiska vinster.

Syfte

Att studera hälsoeffekter.

Metod

1) Undersökning av hälsa och beteende av populationen i ett
geografiskt område utan tillgång till cykelväg. Undersökningar består t.ex. av
enkäter, blodprover och fysiologiska tester av arbetskapacitet. 2) Byggnation
av cykelväg. 3) Uppföljning under ett antal år där samma tester som utfördes
före cykelvägen regelbundet genomförs. 4) Utvärdering av förändringar i
populationens hälsa och motionsvanor.

 

Christer Malm, PhD, Associate Professor

Head of Sports Medicine

 

Lämna ett svar