Kategorier
Okategoriserade

Årsmöte 2020

Välkommen till Årsmöte för Bråns byaförening!
25 februari kl 19.00
Brån 110 ateljéer

Kallelse årsmöte Bråns byaförening

Torsdagen den 25:e februari, 2020 kl 19:00, Brån 110 Fabrik och ateljéer

Vi bjuder på fika.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 2. Val av två justerare
 3. Årsmötets utlysande
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redogörelse för det förflutna verksamhetsåret samt revisorns berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande i styrelsen
 10. Val av övriga ledamöter i styrelsen
 11. Val av två suppleanter till styrelsen
 12. Val av revisor för granskning av byaföreningens räkenskaper och förvaltning för  kommande verksamhetsår
 13. Val av valberedning
 14. Fastställande av verksamhetsplan för kommande år
 15. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.
 16. Övriga ärenden
  1. Redovisning av enkät om facebook-gruppen

Medlemskap i byaföreningen kostar 70kr/person alternativt 100kr/familj och år. Betalning av medlemsavgifter sker till Plusgiro 472 21 69 – 2.
Märk inbetalningen med adress och namn tex Brån 14, Fransson.

Välkommen på årsmötet!

Byaföreningen genom Marcel Berkelder, ordförande 070 6063306

Kategorier
Okategoriserade

Sopplunch Lördag 28 sept kl 13.00 Inställd pga för få anmälda

Välkommen till byastugan i Vännäsby!

Gemensam sopplunch för medlemmar i Bråns byaförening. Köttsoppa samt vegetariskt alternativ kommer finnas!
Anmälan senast 20/9. På nedanstående länk, eller telnr: 070-2906884.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL0-D_WcTiVMFxiEX7hanW-AwYyOPytyzold3iVc__C59XqQ/viewform?fbclid=IwAR2D4EwkzDckZt85kmjaPnh84KBDzteaJq9JEFiGoMXraK3JFphUPhyEKlQKategorier
Okategoriserade

Fågelskådning nr 2, 2019

Söndag 5 maj är det en ny chans att skåda fågel vid nya fågeltornet. Infarten är vid maskinhallen. Parkera cykeln där och promenera några 100 meter.
Det kommer att finnas kunniga guider på plats.
Det är gott om fågel i sjön.


Bild från 2004, gamla fågeltornet.
Kategorier
Okategoriserade

Fågelskådning

14 april sker den årliga fågelskådningen under ledning av Bertil Brånin och Christer Laggar.
När: på förmiddagen (guiderna är säkert där redan vid 07:00)
Var: Nya fågeltornet.
Sväng in vid maskinhallen som ligger ca2 km från bron i Vännäsby på högersida. Från Strand räknat ett stenkast från byaskylten Brån, på vänstra sidan.

Kategorier
Okategoriserade

Årsmöte 2019

28 – 2 hölls årsmötet.

Val av ledamöter i byaföreningens styrelse för 2019:

Ylva Hedberg Fransson  Valdes på 2 år
Marcel Berkelder Valdes på 2 år
Michael Jacobsson         Valdes på 2 år
Eric Lindström                 Valdes på 2 år
Sandra Pakhala               Valdes på 1 år
Ulrika Edberg                   Valdes på 1 år
Panika Phannoy              Valdes på 1 år

Enligt årsmötets uppdrag tillsattes senare
Jonas Karppinen och
Alex Berkelder
som supleanter.

Betessläpp i Västra Selet 18/5

Betessläpp hos Helena Ågren i V:a Selet

Datum & Tid: fredag 18 maj 2012, kl. 12:00-14:00
Plats: Västra Selet
Arrangör: Norrmejerier

Mer information:
Vi bjuder in till betessläpp i det gröna. I väntan på att släppet ska starta kan ni gå tipsrunda och alla barn får en ballong. Vi bjuder även på bullar och lokalproducerad mjölk. Ta bara med picknickfilten!

Kom gärna i tid.

Dags att rensa förråden inför årets byaloppis!

Efter fjolårets succé har vi i byaföreningen planer på att byaloppisen ska bli en tradition framöver – förutsatt att vi får positiv respons från er bybor.

Den 16 juni är det dags för årets byaloppis med avslutande grillkväll för alla bybor!

Mellan kl.11.00-17.00 har du som bor i byn möjlighet att skapa en marknadsplats på din egen gård. Passa på att rensa vindar och förråd, sälja dina hantverksprodukter, överblivna plantor, bröd eller något annat. Bara fantasin sätter gränser för vad du kan marknadsföra på din gård denna dag!

Byaföreningen ansvarar för marknadsföringen, skyltning vid de båda infarterna till Brån och kartor som delas ut så att besökarna hittar runt till alla gårdar. Du ansvarar själv för skyltning vid ditt eget hus.

Alla kan delta men är du intresserad av att finnas med på kartorna som vi trycker upp (dessa kommer finnas tillgängliga för besökarna vid alla bord som är utmärkta) behöver du anmäla dig och betala in en kostnad på 40kr som används till marknadsföringen.

Anmälan görs till Ylva Göransson på tel. 070-652 08 92 alt. ylva@krylla.com senast 3/6. Innan dess ska du då även ha betalat in avgiften på 40kr till Byaföreningen på Postgiro 472 21 69 – 2

Dagen avslutas med grillning för alla Brånsbor vid Bråns skola kl. 18.00. Ingen föranmälan krävs! Byaföreningen står för grillar och ni tar själva med det ni vill äta och något att sitta på. Efter maten finns möjlighet att spela brännboll för de som vill.

Vi hoppas på soligt väder och en upprepning av fjolårets succé!

Brån och Strands äldre bebyggelse – inbjudan från Länsstyrelsen

Välkomna till Bråns skola den 22/3 kl. 18.30 när antikvarie Helena Wikberg från Länsstyrelsen berättar om Brån och Strands äldre bebyggelse.

Du som är markägare får även veta mer om t.ex. vilka bidrag som går att söka och vilka lagar och regler som gäller.

Alla intresserade är välkomna!

Inbjudan finner du här: Inbjudan lador

 

 

 

 

Spännande planer på cykelväg genom Brån!

Vid årsmötet redogjorde Christer Malm om sina planer på att söka EU-medel för ett forskningsprojekt som skulle innebära en cykelväg genom byn. Här nedan kan du ta del av en kortfattad version av hans idé:

Cykelvägar och folkhälsa

Bakgrund

Minskad fysisk aktivitet bland befolkningen är en av de
viktigaste faktorerna för ökad förekomst av övervikt, hjärtsjukdomar och
metaboliska syndrom såsom typ 2-diabetes.

Tillgång till stimulerande och säkra miljöer är en
grundläggande resurs för människor att utföra fysisk aktivitet. Denna miljö kan
tillhandahållas i form av utomhusfaciliteter såsom grönområden och parker i
städerna eller närheten till naturen utanför stadens gränser. I många
landsbygdsområden i norra Sverige är infrastrukturen inte optimal för människor
att engagera sig i fysisk aktivitet. Tvärtom, många mindre städer och byar
saknar lämpliga vägar för människor att gå, springa eller cykla på eftersom vägarna
ofta är smala, saknar trottoarer och hastighetsgränser höga. På vintern gör snö
och is vägarna ännu svårare att nyttja på annat sätt än med bil. Dessutom
minskar mörkret och bristen på vägarbelysning ytterligare tillgängligheten.

Konsekvensen på landsbygden är att människor tvingas att
använda bilar, även för mycket korta transporter och att nivån av fysisk
aktivitet därför är mycket låg, särskilt på vintern. I synnerhet barn och äldre
människor drabbats; Barn kan inte transportera sig själva till skolan, vänner
och aktiviteter efter skolan. Äldre utan bil tvingas att antingen använda taxi
eller förlita sig på hjälp från anhöriga när de är i behov av transporter. En
konsekvens av detta är att många äldre måste lämna det hus och flytta närmare
centrum, ofta till ett vårdhem mycket tidigare än nödvändigt.

Bristen på promenad och cykel vägar på landsbygden i Sverige
är skadligt för folkhälsan, ökar belastningen på välfärdssystemet och ökar
föroreningar.

Hypotes

Genom att bygga cykelvägar till områden där det inte redan
finns, ökar tillgängligheten att utöva fysisk aktivitet. Detta medför positiva
effekter på folkhälsa, lägre sjukskrivningar och samhällsekonomiska vinster.

Syfte

Att studera hälsoeffekter.

Metod

1) Undersökning av hälsa och beteende av populationen i ett
geografiskt område utan tillgång till cykelväg. Undersökningar består t.ex. av
enkäter, blodprover och fysiologiska tester av arbetskapacitet. 2) Byggnation
av cykelväg. 3) Uppföljning under ett antal år där samma tester som utfördes
före cykelvägen regelbundet genomförs. 4) Utvärdering av förändringar i
populationens hälsa och motionsvanor.

 

Christer Malm, PhD, Associate Professor

Head of Sports Medicine

 

Cykelvägar och hälsa – EU-ansökan presenteras på årsmötet!

Christer Malm som bor här i Brån ligger i startgroparna för att dra igång en EU ansökan
om cykelvägar och hälsa.  En tanke är att man skulle kunna knyta samman Vännäs med Umeå via Brån/Bånsjön – Strand –Sörfors.

Det primära är att studera hälsoeffekter, och Christer är intresserad av att presentera sin idé på årmötet för att få ta del av bybornas tankar kring en eventuell cykelväg genom byn.

Stora hälsoeffekter ses vi byggande av cykelvägar i  städer, men finns inga studier på efekter av detta på landsbygden, där hoppas Christer och hans kollegor blir pionjärerer!

Missa inte chansen att få diskutera denna spännande fråga på söndagens årsmöte.

Den 19/2 kl. 19.00 på Bråns skola. Välkommen!

Läs mer här: Bikeroads in the rural North